Erasmus+ Job shadowing 2 - Portugalia 2023

W dniach od 9 do 16 czerwca 2023 r. sześciu przedstawicieli kadry LO realizowało szkolenie typu job shadowing w ramach realizacji akcji KA1 Erasmus+ „Mobilność kadry edukacji szkolnej”.

Erasmus+ Job shadowing - Portugalia 2023

W dniach 26 maja - 2 czerwca 2023 roku 5 nauczycieli Liceum Ogólnokształcącego im. Joachima Lelewela w Żelechowie wzięło udział w szkoleniu job shadowing w Portugalii w ramach realizacji akcji KA1 Erasmus+ „Mobilność kadry edukacji szkolnej”.

Erasmus+ Uczniowie Grupa ekologiczna

Tematem pracy drugiej grupy podczas realizacji Programu edukacyjnego dla mobilności grupowej w programie Erasmus+ Edukacja szkolna, Grupowa mobilność uczniów, Numer projektu: 2022-1-PL01-KA121-SCH-000058036 w Portugalii była ekologia, a konkretnie upcycling.

Erasmus+ Uczniowie Grupa kulturowa

Podczas programu edukacyjnego dla mobilności grupowej w programie Erasmus+ Edukacja szkolna, Grupowa mobilność uczniów, Numer projektu: 2022-1-PL01-KA121-SCH-000058036 w czasie mobilności międzynarodowej do Portugalii uczniowie Lelewela podzieleni byli na dwie grupy ze względu na tematykę zajęć. Grupa pierwsza podjęła tematy promujące kulturę Polską, przedstawiając portugalskim kolegom postaci słynnych Polaków przez pryzmat miejsc ściśle związanych z tymi osobami.

Erasmus+ PORTUGALIA uczniowie

Erasmus+ Portugalia
W dniach 12-19 maja 2023 r. dwie grupy dziesięcioosobowe wraz z opiekunami przebywały w oddalonym od Żelechowa o ponad 2500 km pięknym mieście Povoa de Varzim.