W dniach od 14 do 18 lutego 2017 r. dwunastu nauczycieli naszej szkoły brało udział w mobilności typu „job shadowing” na Malcie.