Podczas programu edukacyjnego dla mobilności grupowej w programie Erasmus+ Edukacja szkolna, Grupowa mobilność uczniów, Numer projektu: 2022-1-PL01-KA121-SCH-000058036 w czasie mobilności międzynarodowej do Portugalii uczniowie Lelewela podzieleni byli na dwie grupy ze względu na tematykę zajęć. Grupa pierwsza podjęła tematy promujące kulturę Polską, przedstawiając portugalskim kolegom postaci słynnych Polaków przez pryzmat miejsc ściśle związanych z tymi osobami.

W ten sposób opowiedzieliśmy o Janie Pawle II, Marii Skłodowskiej- Curie, Mikołaju Koperniku, Fryderyku Chopinie i Marianie Rejewskim, a zarazem o Krakowie, Warszawie, Toruniu, Wadowicach, Oświęcimiu, Żelazowej Woli i innych miejscach również poza granicami Polski. W zamian dowiedzieliśmy się o słynnych na całym świecie Portugalczykach:

 

Vasco da Gama (odkrywca, który jako pierwszy dotarł drogą morską z Europy do Indii),
Ferdynandzie Magellan (portugalski żeglarz, który jako pierwszy opłynął dookoła ziemię),
Nelly Furtado (choć urodzona w Kanadzie, jest córką portugalskich imigrantów),
Jose Saramago (portugalski pisarz – noblista)
oraz Rochy Peixoto- patron goszczącej nas szkoły, który był archeologiem i etnologiem zasłużonym dla lokalnej społeczności.
Dla młodzieży szczególnie istotni byli oczywiście światowej sławy piłkarze portugalscy: Cristiano Ronaldo, Eusebio i Luis Figo. Prezentacje były punktem wyjściowym do dyskusji nt. stereotypów w postrzeganiu konkretnych narodów. Zastanawialiśmy się, czy jest w nich jakieś ziarnko prawdy. Rozmawialiśmy też o tym, jak wyglądają polski i portugalski system edukacji, jakie zasady obowiązują a naszych szkołach oraz jak młodzież spędza wolny czas w obu krajach partnerskich. Bezpośrednie rozmowy oraz gra terenowa, w której braliśmy udział, pozwoliły podnieść nasze kompetencje komunikacyjne i językowe. Z pewnością niejeden z nas poczuł się pewniej spostrzegłszy, że potrafi z sukcesem porozumieć się z młodymi ludźmi zarówno z Portugalii, jak też z Chorwacji czy Węgier, których mieliśmy przyjemność spotkać przy okazji naszego projektu.