W dniach 26 maja - 2 czerwca 2023 roku 5 nauczycieli Liceum Ogólnokształcącego im. Joachima Lelewela w Żelechowie wzięło udział w szkoleniu job shadowing w Portugalii w ramach realizacji akcji KA1 Erasmus+ „Mobilność kadry edukacji szkolnej”.

 

Cele projektu to wzrost kompetencji nauczycieli w zakresie:

- pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych
- nowoczesnych metod kształcenia (w tym rozwoju umiejętności miękkich uczniów połączonych z umiejętnością analizowania faktów, syntetyzowania ich, a także prototypownia wypracowanych rozwiązań)
- wczesnego wykrywania uzależnień wśród uczniów
- poprawy jakości nauczania poprzez wprowadzenie elementów CLIL w procesie kształcenia
- posługiwania się językiem obcym.

Przez 5 dni merytorycznych uczestnicy mobilności obserwowali zajęcia dydaktyczne w szkole średniej Escola Secundária de Rocha Peixoto w mieście Povoa de Varzim, a także gościnnie w pobliskim gimnazjum. Podczas wizyt w placówkach partnerskich nauczyciele poznali zaplecze dydaktyczne szkół, wymieniali się doświadczeniami i dobrymi praktykami
z nauczycielami z Portugalii, zapoznali się z portugalskim systemem edukacji oraz doskonalili umiejętność komunikowania się w języku angielskim.

Oprócz formalnego szkolenia w instytucjach goszczących, uczestnicy projektu brali również udział w życiu społeczno-kulturowym odwiedzając piękne miejscowości położone nad Oceanem Atlantyckim z ich niepowtarzalnym klimatem i cennymi zabytkami znajdującymi się na liście światowego dziedzictwa UNESCO. Nauczyciele odwiedzili m.in. Guimaraes – miejscowość zwaną kolebką Portugalii (to tu urodził się pierwszy król tego kraju), Porto
z przepięknymi uliczkami i mostami czy Ponte de Lima (jedną z najstarszych portugalskich miejscowości założoną przez Rzymian).

 

Uczestnicy projektu podzielą się zdobytą wiedzą i umiejętnościami z resztą kadry pedagogicznej, co przyczyni się do podniesienia kompetencji reszty nauczycielskiego zespołu.
Ważnymi odbiorcami efektów projektu są uczniowie żelechowskiego liceum oraz ich rodzice, gdyż umiejętności zdobyte przez nauczycieli podczas szkolenia zostaną wdrożone do planów
i zajęć dydaktyczno-wychowawczych.