Uroczystość 100 rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości, odbyła się w piątek , 9 listopada.Nastąpiło wówczas podsumowanie działań szkolnych związanych ze 100- leciem Niepodległości

Tydzień poprzedzający 11 listopada w ,,Lelewelu” ogłoszono TYGODNIEM dla NIEPODLEGŁEJ.

W przede dniu 1 listopada uczniowie Liceum Ogólnokształcącego im. Joachima Lelewela w Żelechowie przygotowali patriotyczne wiązanki aby złożyć je na grobach powstańców, żołnierzy, nauczycieli, księży i osób zaangażowanych w przeszłości w życie lokalnej społeczności, spoczywających na cmentarzu w Żelechowie.

23 października 2018 roku, włączając się w obchody 100.rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości, Liceum Ogólnokształcącego im. Joachima Lelewela w Żelechowie zorganizowało uroczystą prezentację poloneza

18 października uczniowie klas III udali się z wycieczką do Zakładu Karnego w Siedlcach

„Mowa rodzinna niechaj będzie prosta” -słowa Czesława Miłosza były mottem Powiatowego Konkursu Krasomówczego „Pięknym słowem o Niepodległej”