Przyjaciel przyrody - projekt kl. 2b

Uczniowie klasy 2b realizowali projekt "Przyjaciel przyrody" w Gminnym Centrum Animacji Kultury w Sulbinach.

Erasmus+ Uczniowie Grupa ekologiczna

Tematem pracy drugiej grupy podczas realizacji Programu edukacyjnego dla mobilności grupowej w programie Erasmus+ Edukacja szkolna, Grupowa mobilność uczniów, Numer projektu: 2022-1-PL01-KA121-SCH-000058036 w Portugalii była ekologia, a konkretnie upcycling.

Erasmus+ Uczniowie Grupa kulturowa

Podczas programu edukacyjnego dla mobilności grupowej w programie Erasmus+ Edukacja szkolna, Grupowa mobilność uczniów, Numer projektu: 2022-1-PL01-KA121-SCH-000058036 w czasie mobilności międzynarodowej do Portugalii uczniowie Lelewela podzieleni byli na dwie grupy ze względu na tematykę zajęć. Grupa pierwsza podjęła tematy promujące kulturę Polską, przedstawiając portugalskim kolegom postaci słynnych Polaków przez pryzmat miejsc ściśle związanych z tymi osobami.

Erasmus+ PORTUGALIA uczniowie

Erasmus+ Portugalia
W dniach 12-19 maja 2023 r. dwie grupy dziesięcioosobowe wraz z opiekunami przebywały w oddalonym od Żelechowa o ponad 2500 km pięknym mieście Povoa de Varzim.

Koło Miłośników Czytania

Zbliżający się koniec roku i duża ilość nauki nie sprzyjają czytaniu, jednak wielbiciele słowa pisanego nawet w tym gorącym czasie niestrudzenie znajdują chwile na rozwijanie swej pasji.

3 Maja na sportowo

Nasz Orlik tradycyjnie już gościł drużyny piłkarskie podczas Turnieju Piłki Nożnej organizowanego z okazji Uchwalenia Konstytucji Trzeciego Maja.

Uroczystości 3 Maja

Z okazji 232.rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja nasze delegacje uczestniczyły w uroczystościach patriotycznych organizowanych z tej okazji w Żelechowie i Garwolinie.

Uroczystość pożegnania klas IV

"Nie odnajdzie więcej nas ta sama chwila..."

28 kwietnia odbyła się uroczystość pożegnania klas maturalnych.

Pożegnanie pani Basi

28 kwietnia, po 40 latach pracy w naszym liceum, na zasłużoną emeryturę przeszła pani Barbara Szostak, nasza wieloletnia woźna.