21 czerwca w naszym liceum odbyło się zakończenie roku szkolnego 2023/2024. Ten szczególny moment w życiu społeczności szkolnej uświetnili swoją obecnością: pani Justyna Maszkiewicz - Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Powiatu Garwolińskiego, mł.insp.Dariusz Gaładyk - I zastępca Komendanta Powiatowej Policji w Garwolinie, mł.bryg.Wojciech Krupa - zastępca Dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Garwolinie, ppor. Katarzyna Poreda - przedstawiciel Wojskowego Centrum Rekrutacyjnego oraz Paulina Pytkowska i Marcin Skarżyński z Fundacji Centrum Rozwoju Inicjatyw Publicznych.

Pani Dyrektor Sylwia Tomaszek podsumowała rok szkolny, zwracając uwagę na szczególne osiągnięcia uczniów w nauce, sporcie, aktywności pozalekcyjnej. Podkreśliła ogromną ilość i różnorodność podejmowanych działań w szkole.

Uczniowie osiągający najwyższe wyniki w szkole zostali wyróżnieni nagrodami książkowymi, a ich rodzice otrzymali listy gratulacyjne

Uczennica Patrycja Polak, która uzyskała najwyższy wynik w szkole, dodatkowo otrzymała nagrodę Starosty Powiatu Garwolińskiego, a Maria Lesisz za aktywne uczestnictwo w życiu gminy nagrodę Burmistrz Żelechowa’

Życzenia Starosty Powiatu Garwolińskiego Iwony Kurowskiej odczytała pani Justyna Maszkiewicz. Przedstawiciele policji, wojska i straży pogratulowali uczniom sukcesów i życzyli bezpiecznych wakacji.

 

Zakończenie roku szkolnego to okazja, aby nagrodzić tych, którzy mieli wzorową frekwencję, z sukcesami uczestniczyli w konkursach, reprezentowali szkołę w wydarzeniach powiatowych, działali w Samorządzie Uczniowskim. Nagrodami wyróżniono uczniów za osiągnięcia sportowe oraz działalność artystyczną.

W ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 uczniowie, którzy byli najaktywniejszymi czytelnikami otrzymali nagrodę książkową. Najbardziej zaczytaną klasą okazała się być III a. Tytuł czytelnika roku zdobyła Anita Osińska, uczennica III a. Na podium znalazły się też: Paulina Bryzek oraz Anna Gula. Wśród pracowników szkoły osobą, która przeczytała najwięcej książek była pani Agnieszka Piórkowska. Z książką w ręku wyszli również uczestnicy Koła Miłośników Czytania, którzy przez cały rok szkolny aktywnie uczestniczyli w spotkaniach.

Na zakończenie uroczystości głos zabrał Samorząd Uczniowski. Swoje podziękowania skierował do pani Dyrektor, nauczycieli, opiekuna SU - pani Urszuli Kobielus, pracowników szkoły, rodziców oraz wszystkich uczniów. Życzono sobie nawzajem odpoczynku, wytchnienia oraz radosnych wakacji.

Po zakończeniu części oficjalnej uczniowie poszczególnych klas spotkali się z wychowawcami i otrzymali świadectwa.

Rok szkolny 2023/2024 uważamy tym samym za zakończony!

Wspaniałych wakacji!