W ostatnim czasie przed dniem Wszystkich Świętych SU przygotował ponad 60 wiązanek, które następnie uczniowie liceum złożyli na grobach naszych zmarłych nauczycieli, pracowników szkoły a także osób zasłużonych dla lokalnej społeczności - lekarzy, księży, żołnierzy...
Kolejny już rok SU przeprowadził również zbiórkę pieniędzy na znicze, które również zapalą 1 listopada
#szkołapamięta #lelewelpamięta #SU