Już ponad 20 lat  sprzątamy stare, zabytkowe czy zaniedbane groby na naszym żelechowskim cmentarzu. Przedwakacyjne prace porządkowe wykonali uczniowie klas 1c i 2b. Przez kilka godzin udało się uporządkować wiele miejsc. Cieszymy się, że możemy naszą pracą przyczynić się do odkrywania i utrwalania historii naszej lokalnej społeczności.
Pomysłodawczynią i koordynatorką tych działań jest pani Urszula Kobielus, nauczyciel historii.

p.s. Na koniec pracy była zimna niespodzianka! Cała grupa w podziękowaniu za pracę dostała lody! dziękujemy panu Szczepańskiemu za miłą niespodziankę.