„Veni, vidi, vici” – tak samo jak po zdobyciu Pontu (który znajduje się na terenie dzisiejszej Turcji) powiedział Juliusz Cezar, tak też mógłby swoją mobilność edukacyjną „Job shadowing” w ramach programu Erasmus+ podsumować każdy nauczyciel z żelechowskiego „Lelewela”.
Przybyłem do kraju o bogatej kulturze i ciekawej historii, gdzie przeplatają się ze sobą w architekturze zabytki z czasów Cesarstwa Rzymskiego, okresu Bizancjum i Imperium Osmańskiego z nowoczesną architekturą współczesnej Republiki Tureckiej, a to wszystko okraszone pięknem przyrody i serdecznością i otwartością mieszkańców tego kraju. To wszystko zobaczyłem w pięknej Turcji. Zwyciężyłem bo zaduma na pięknem jest zwycięstwem nad jakże często zabieganą codziennością, ale głównie dlatego że zdobyte doświadczenia edukacyjne poszerzą mój warsztat pracy nauczyciela, psychologa i pedagoga. Siódemka nauczycieli oraz pedagog i psycholog szkolne z Liceum Ogólnokształcącego im Joachima Lelewela w Żelechowie przebywało w dniach od 4 do 11 czerwca bieżącego roku w stolicy riwiery tureckiej - Antalii w ramach projektu Erasmus+ numer 2023-1-PL01-KA121-SCH-000124056, realizując jego założenia. Pedagodzy z „Lelewela” odwiedzili dwa licea, w których zdobywali doświadczenie do ulepszania swojego warsztatu pracy, tj. Kirmizi Cizgi Koleji oraz Antalia Vizyoner Koleji.
W ramach głównych działań jakimi były obserwacja lekcji oraz udział w spotkaniach formalnych z nauczycielami i kadrą zarządzającą instytucji przyjmującej, kadra z Żelechowa nabyła wiele nowych umiejętności zawodowych. Zapoznała się z założeniami tureckiego systemu edukacji, z metodami pracy z uczniem zdolnym i tym mającym trudności w nauce oraz narzędziami edukacyjnymi i pomocami dydaktycznymi wykorzystywanymi na lekcjach w tureckich placówkach (smartfony czy tablety).
Metody aktywizujące w pracy z młodzieżą w instytucjach przyjmujących to te, na które stawia się w nowoczesnej i efektywnej edukacji w myśl konfucjańskiego porzekadła: „Powiedz mi, a zapomnę, pokaż mi, a zapamiętam, pozwól mi zrobić, a zrozumiem.” „Lelewel” również wykorzystuje je w pracy i z pewnością będzie czynił to dalej tak, aby uczeń przyswajał wiedzę w praktyczny sposób, który również zwiększa poczucie sprawczości w uczniu, tak ważne w procesie edukacji i ogólnego rozwoju młodego człowieka. Ważną kwestią poruszaną w szkoleniu naszej kadry edukacyjnej było zdobycie wiedzy w zakresie budowania zespołu uczniów, którzy jako drużyna pracują z wykorzystywaniem swoich mocnych stron uczestnicząc w szeregach projektów (również międzynarodowych), w których szkoły często biorą udział.
Dzięki uczestnictwie w szkoleniu, karda z Żelechowa znacznie udoskonaliła swoje umiejętności językowe: przełamała barierę językową w mówieniu, rozwinęła umiejętności słuchania i mówienia w języku angielskim podczas prowadzonych konwersacji z przedstawicielami instytucji partnerskich. Miała również okazję do ćwiczenia umiejętności skutecznej komunikacji w życiu codziennym z mieszkańcami Antalii hotelu, sklepie czy muzeum.
Kolejnym obszarem, który pedagodzy z Żelechowa ulepszyli była cyfryzacja i jej wykorzystanie na zajęciach z uczniem (przygotowanie dokumentów w formie cyfrowej, wyszukiwanie i wykorzystywanie informacji z zasobów internetowych, znajomość sposobów bezpiecznego przechowywania danych w Internecie, przygotowanie i wykorzystanie własnych zdjęć do celów edukacyjnych czy stosowanie gamifikacji w nauczaniu z wykorzystaniem wybranych aplikacji edukacyjnych).
Umiejętności organizacyjne, kierownicze (np. efektywne zarządzanie czasem pracy i wykonywanych zadań) i komunikacyjne (takie jak m. in. umiejętność pracy w grupie międzynarodowej, przełamanie barier kulturowych, budowanie prawidłowych relacji interpersonalnych) to inne kompetencje, które kadra z Żelechowa rozwinęła dzięki Erasmusowi.
Oprócz programu formalnego (zajęcia w instytucjach przyjmujących), uczestnicy projektu poznali liczne walory kulturowe i przyrodnicze Turcji, zwiedzili urokliwą Antalyę i jej okolice oraz słynne Pamukkale słynące z wapiennych osadów powstałych na zboczu góry Cökelez i gorących, leczniczych źródeł wodnych. Odwiedzili równiez starożytne miast Perge i Hierapolis.
Chyba zgodzisz się Drogi Czytelniku, że „przybyłem, zobaczyłem i zwyciężyłem„ to trafne podsumowanie „nauczycielskiego Erasmusa” dla kadry edukacyjnej LO z Żelechowa? A największym zwycięzcą jest sam europejski program „Erasmus+”, który przełamuje bariery kulturowe i językowe i otwiera horyzonty myślowe w dziedzinie kształcenia.