W piątek 17 maja nastąpiło ogłoszenie wyników na najładniejszą kartkę z okazji Święta Konstytucji i Święta Flagi.
W kategorii kartka tradycyjna I miejsce zajęły: Katarzyna Osinska i Karolina Ostalowska, II miejsce- Laura Kocielnik I Klaudia Dziubak, III miejsce- Maja Wawrzyniak, Zuzanna Tratkiewicz.
W kategorii kartka elektroniczna I miejsce przyznano Kacprowi Miszcie, II miejsce Miłoszowi Koryckiemu a III miejsce - Joannie Popiołek, Wiktorii Siarkiewicz, Arkowi Świtajowi oraz Kacprowi Białachowi.
Brawa i gratulacje dla zwycięzców oraz wszystkich uczestników konkursu!
Dodatkowo pani Dyrektor wręczyła Oli Koziej nagrody książkowe i dyplomy w kolejnych konkursach plastycznych.