10 listopada Samorząd Uczniowski zorganizował Konkurs Pieśni Patriotycznych. Jest to wieloletnia tradycja naszego liceum. Poszczególne klasy wykonują utwory o tematyce patriotycznej i patriotyczno- wojskowej. Uczniowie wybierali bardzo różne piosenki, mniej lub bardziej znane i starali się oprócz starannego wykonania także ubogacić prezentację poprzez dobór rekwizytów czy formę dramy.
Podobnie jak w ubiegłych latach występy klasy oceniało Jury, złożone z nauczycieli, nie będących wychowawcami klas. Po wysłuchaniu występujących i ich ocenie, pani Dyrektor w imieniu Jury ogłosiła wyniki: I miejsce zdobyła klasa III a, wykonująca utwór ,,Mury” , II miejsce - klasa II a (,, Szara piechota”) a miejsce III przyznano klasie II b (,,Uwierz Polsko”). Jury dodatkowo wyróżniło klasę 1c za wykonanie pieśni ,,Serce w plecaku”.
Gratulacje!
Nagrodami w konkursie były puchary oraz dyplomy, które również otrzymali wszyscy występujący. Nagrody oraz dyplomy wraz z panią Dyrektor wręczyli przedstawiciele SU- Jan Bryzek i Bartek Tratkiewicz.
Wielkie podziękowania dla wszystkich klas za wielkie zaangażowanie, kreatywność, poświęcenie wielu godzin na ćwiczenie wykonywanych utworów. Słowa uznania dla Zarządu SU- Janka, Bartka oraz Dominiki i Julii za organizację i sprawne przeprowadzenie Konkursu.