Międzynarodowy Dzień Książki obchodzony jest 23 kwietnia, my świętowanie zaczęliśmy wcześniej, 9 kwietnia, szkolnym konkursem „Słowem o literaturze – moja opowieść o książce”. Jego celem było przybliżenie i popularyzacja literatury, rozbudzanie wrażliwości na słowo pisane, doskonalenie umiejętności krasomówczych, inspirowanie do kreatywności i aktywności oraz zachęcenie uczniów do zapoznania z naszym szkolnym księgozbiorem.
Zadanie konkursowe polegało na ustnym zaprezentowaniu recenzji książki wybranej z naszej szkolnej biblioteki, ze szczególnym uwzględnieniem pozycji zakupionych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. W rywalizacji wzięło udział siedem osób: Anna Gula (3a), Krystian Miszkurka (2c), Kacper Miszta (2b), Katarzyna Osińska (2c), Patrycja Polak (3a), Agata Rutkowska (2b), Weronika Sitnik (1b). Zaprezentowane zostały następujące utwory: „Babel, czyli o konieczności przemocy” R. F. Kuang, „Pusty las” MonikiSznajderman, „Mars. Twoja misja” P.Nessmanna, „Clone” A.Negrońskiej„Podanie o miłość” K. Grocholi, „Szóstka wron” L.Bardugooraz „Przedwiośnie” Stefana Żeromskiego. Opowieści o polecanych dziełach literackich z zainteresowaniem słuchała klasa 2b oraz jury w składzie: p. Maria Władzińska, p. Anna Włodarczyk i p. Magdalena Woźniak. Zwycięzcy wyłonieni zostali po uwzględnieniu kryteriów: dobór utworu i zgodność z tematem, konstrukcja recenzji, przejrzystość przekazu, poprawność językowa i stosowność języka do formy przemówienia, ogólny wyraz artystyczny.Po naradzie komisja konkursowa ogłosiła wyniki:

I miejsce ex aequo: Anna Gula i Katarzyna Osińska
II miejsce: Krystian Miszkurka
III miejsce: Patrycja Polak
wyróżnienie: Kacper Miszta.
Wszystkim uczestnikom wręczone zostały dyplomu oraz nagrody książkowe zakupione ze środków Narodowego programu Rozwoju Czytelnictwa.
Gratulujemy!

#NPRCz20
#MinisterstwoKulturyiDziedzictwaNarodowego
#MinisterstwoEdukacjiINauki