Od wielu lat na początku czerwca ławki w naszym przyszkolnym parku wypełniają się uczniami i nauczycielami pochylonymi nad dziełami literackimi. Tradycja zobowiązuje, dlatego w tym roku również wzięliśmy udział w akcji „Czytamy w alejkach”. Jej celem jest zachęcanie do spędzania czasu z książką, propagowanie czynności czytania w różnych miejscach i uświadomienie, że nawet 15 minut wystarczy, aby w wartościowy i mądry sposób zorganizować sobie czas na lekturę. Niezwykle przyjemnym obrazem dla oka są nasze alejki wypełnione zaczytanymi osobami. Organizatorka akcji, p. Magdalena Woźniak, dziękuje nauczycielom i uczniom uczestniczącym w tegorocznej akcji.

#NPRCz20
#MinisterstwoKulturyiDziedzictwaNarodowego
#MinisterstwoEdukacjiINauki