Już po raz piąty MEiN proponuje szkołom udział w akcji ,,Szkoła pamięta”. Akcja ma na celu upamiętnienie ważnych rocznic, wydarzeń i postaci historycznych oraz dzielenie się informacjami o zrealizowanych przedsięwzięciach w celu ich rozpropagowania w całej Polsce. W ramach tej akcji nasze liceum przygotowało już kolejny raz patriotyczne wiązanki w celu złożenia ich na grobach osób zasłużonych dla lokalnej społeczności.
30 października, w dniu finału akcji, uczniowie z klasy 1c wraz z panią Dyrektor i panią Urszulą Kobielus, koordynatorem akcji w naszej szkole, udali się na miejscowy cmentarz. Licealiści złożyli wiązanki na grobach dawnych właścicieli ziemskich, księży, powstańców, działaczy konspiracji różnego czasu, żołnierzy września, żołnierzy AK, lekarzy, społeczników, nauczycieli… Kwiaty położyli również na zabytkowych, często zapomnianych nagrobkach. We wszystkich tych miejscach SU w dniu 1 listopada zapali znicze.

#szkołapamięta
#liceumpamięta
#patriotycznylelewel