"Bo wolność krzyżami się mierzy,
historia ten jeden zna błąd...''
W przeddzień 80.rocznicy bitwy o Monte Cassino na placu przyszkolnym odbył się uroczysty apel z udziałem całej społeczności szkolnej. Przy dźwiękach hymnu państwowego została uroczyście podniesiona flaga Polski.Uroczystości towarzyszyła kompania honorowa złożona z kadetów klas drugich. Poczet sztandarowych stanowili uczniowie klas trzecich, flagowy- uczniowie klas pierwszych.
Uczennice klas trzecich przygotowały krótkie wystąpienie upamiętniające bohaterskich żołnierzy 2.Korpusu Polskiego gen.Władysława Andersa.
uroczystość przygotowali - pan mjr Piotr Władziński oraz pani Urszula Kobielus.