W 2023 roku na żelechowskim cmentarzu na grobach powstańców styczniowych pojawiły się oznaczenia: GRÓB WETERANA. Te oznaczenia znalazły się na grobach: Mikołaja Cegłowskiego, Władysława Kierklewicza (Kiertlewicza) i ks. Andrzeja Krasuskiego. Na mocy ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. wpis grobu do ewidencji grobów weteranów walk o wolność i niepodległość Polski prowadzi Instytut Pamięci Narodowej.
Groby te objęte są pamięcią naszego liceum. Każdego roku składamy tu kwiaty i zapalamy znicze z okazji 1 listopada oraz wykonujemy niezbędne prace porządkowe.
#IPN
#Lelewelpamięta