Projekt: ,,PRZYWRÓĆMY PAMIĘĆ”.

Projekt realizowany w ramach przedmiotu historia w roku 2011, w II półroczu klasy II i w I półroczu klasy III.

Temat projektu:,, Ludność żydowska na terenie Żelechowa”

Cele: Poznanie przeszłości naszego miasta, śladów bytności na naszym terenie ludności żydowskiej, poznanie jej zwyczajów oraz relacji polsko – żydowskich z okresu 20 lecia międzywojennego.

Sojusznicy, zasoby: Współpraca z biblioteką szkolną, przegląd stron internetowych poświęconych Żelechowowi oraz ludności żydowskiej na naszych terenach, analiza zgromadzonych materiałów w szkole.

Prezentacja efektów pracy. Gazetka ścienna, relacje ustne podczas spotkań, strona internetowa szkoły, wystawa w Sali nr 13 (,,kącik historyczny”).

Harmonogram działań:

1.     Informacje wstępne. Zapoznanie się z problematyką.

2.     Wspomnienia o ludności żydowskiej z Żelechowa.

3.     Odwiedzenie kirkutu.

4.     Symbolika macew.

5.     Słynni Żydzi z Żelechowa.

6.     Obiekty kultu – w tym synagoga.

7.     Spotkanie z mieszkańcem Żelechowa- wspomnienia z lat 30.tych.

8.     Udział w konkursie powiatowym związany z tematyką mniejszości narodowych i etnicznych.

W związku z zaplanowanymi działaniami zostały określone konkretne czynności uczniów .

Prezentacja projektu.  Przedstawienie efektów pracy w postaciprezentacji multimedialnej na forum szkoły.

 

W projekcie uczestniczyli uczniowie:

Aleksandra Adamiec

Weronika Bytniewska

Natalia Włodarczyk

Karolina Bryzek

Mateusz Skwarek

 
 

Opiekun projektu: Urszula Kobielus