Zespół Szkół nr 1 w Żelechowie w okresie od 3 stycznia 2011 do 30 czerwca 2011 roku zrealizował projekt PRAKTYCZNA PRZYRODA. Projekt był współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IX Działanie 9.5 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Województwa Mazowieckiego.

Projekt obejmował 3 etapy:
I etap: dodatkowe zajęcia teoretyczne z zakresu biologii, geografii i chemii  przygotowujące do zajęć praktycznych dla 26 uczniów – w wymiarze 16 godzin
II etap: dodatkowe zajęcia praktyczne w wymiarze 45 godzin dla 26 uczniów
III etap: dodatkowe zajęcia praktyczne zrealizowane w innym regionie kraju dla 26 uczniów – 3 dniowy wyjazd

Uczeń deklarując udział w projekcie deklarował udział we wszystkich etapach projektu.